TİRE SYDV

TİRE KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

KURULUŞ

Kurulduğu tarihten 09.12.2004 tarihine kadar Fonun idari işleri Başbakanlığa bağlı bir birim olarak faaliyet gösteren Fon Genel Sekreterliği eliyle yürütülmüştür.

01.12.2004 tarihinde kabul edilen, 09.12.2004 tarihinde de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunla Fon Genel Sekreterliği, Başbakanlığa bağlı bir Genel Müdürlük olarak teşkilatlandırılmış, böylece Fon idaresi bu tarihte kurumsal bir yapıya kavuşmuştur.

Fon idaresinin, Genel Müdürlük olarak yapılandırılması ile mevcut sosyal yardım programlarının ekonomik ve sosyal yoksunluk içerisinde bulunan vatandaşlara daha etkin ve daha hızlı bir şekilde ulaştırılması amaçlanmıştır.

Kurumumuz, 08.06.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Devletimizin en önemli sosyal yardım kuruluşu olan Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü; gerek yurt çapında sürdürdüğü yardım faaliyetleri ile sosyal güvencesi olmayan yoksul, kimsesiz, muhtaç vatandaşlarımıza gerekse istihdam odaklı mesleki eğitim ve proje destekleri ile işsiz, eğitimsiz vatandaşlarımıza ilişkin devletin sosyal sorumluluklarını yerine getirmektedir.

İzmir İli Tire İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bu kapsamda 23.07.1986' da kurulmuş olup faaliyetlerini bugüne dek sürdürmekte, devlet ile yoksul vatandaşlar arasında köprü görevi görmektedir.

AMAÇ

14.06.1986 tarihinde yürürlüğe giren 3294 sayılı yasa ile kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun amacı; “Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile, gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilani bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik etmektir” şeklinde belirlenmiştir.

KAPSAM

Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar, Geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilebilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler, kuruluşun faaliyetlerinin kapsamı içerisindedir.

Tire İlçe Kaymakamı Sayın Mehmet DEMİREZER

Kastamonu İli'nin Bozkurt İlçesinde 1955 yılında doğdu. İlk ve ortaokulu burada, liseyi İstanbul’da bitirip 1974 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine girdi. 1978 yılında fakülteden mezun olduktan sonra girdiği Mahiyet Memurluğu sınavını kazanarak Bolu İli'nde göreve başladı. Sırasıyla Alaca ve Sarıcakaya İlçelerinde Kaymakam Vekilliği, Seyitgazi, Silopi, Sürmene, Silvan, Sapanca, Bulancak, Gönen, Şişli, Canik ve Söke İlçelerinde Kaymakamlık yaptı.

1987 yılında inceleme-araştırma göreviyle bir yıllığına Belçika'ya gönderildi. Belçika'dan dönüşünde Fransız Dışişleri Bakanlığının bursunu kazanarak Paristeki Ulusal İdare Okuluna (ENA) giderek 18 ay eğitim gördü ve diploma aldı.

Fransa'dan döndükten sonra ünlü Fransız Bilim ve Düşünce Adamı Dr. Gustave Le Bon'un altı kitabını dilimize çevirerek yayınladı. Bunlar: Dün ve Yarın, Zamanımızın Belirsizlikleri, Günümüzün Özlü Sözleri, Milletlerin Yücelişinin Psikolojik Yasaları, I.Dünya Savaşından Alınacak Psikolojik Dersler, Sosyalizmin Psikolojisi. 2001 yılında Gönen Kaymakamlığı döneminde Vali Hüseyin Öğütçen başarı ödülünü kazandı.

Evli ve bir çocuk babası olan Kaymakam Mehmet DEMİREZER, Ağustos 2015'den bu yana Tire Kaymakamıdır.

MÜTEVELLİ HEYETİ

Mehmet DEMİREZER
Tire Kaymakamı

Tayfur ÇİÇEK
Belediye Başkanı

Niyazi KESİM
Malmüdürü

Mehmet ERKUT
İlçe Milli Eğitim Müdürü

Mehmet Ulvi TOPRAK
İlçe Sağlık Müdürü

Mutlu TIRAŞ
Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü

İbrahim UKİL
Muhtar Temsilcisi

Berna KİREŞCİ
Muhtar Temsilcisi

Hasan Hüseyin KARABACAK
STK Temsilcisi

Mustafa Lütfü PAZAROĞLU
Hayırsever

Kamil TOLAN
Hayırsever

PERSONELİMİZ

YARDIMLAR

DOĞRUDAN ve EN KISA SÜREDE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE

NAKDİ YARDIM

Tek Seferlik Nakdi Yardım

Periyodik Yardım

AYNİ YARDIM

Gıda

Yakacak

Giyim


SAĞLIK YARDIMI

Tıbbi Malzeme Bedelleri

Hastane Masrafı

İlaç Bedeli

EĞİTİM YARDIMI

Nakdi Eğitim Yardımı

Ayni Eğitim Yardımı

 

3294 SAYILI KANUNA GÖRE YARDIM TALEBİYLE İLÇE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA YAPILAN BAŞVURULARDA
KOŞULLAR

 • Fakr-u zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan, kuruluşlardan aylık ve gelir almayan (2022 sayılı Kanuna göre aylık alan kişiler dahil) vatandaşlar, geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler kanun kapsamı içindedir.
 • Mutlaka ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olması gerekir.

BELGELER
AYNİ - NAKDİ TÜM YARDIMLAR

 • Başvuru Dilekçesi
 • Hane Beyan Formu
 • Sorgu Dilekçesi
 • Nüfus Kayıt Örneği
 • 1 Adet Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanının Önlü-Arkalı Fotokopisi ( Kendisinin ve evli ise Eşinin )

BARINDIRMA YARDIMLARI

 • Taşınmazın Mülkiyet Durumunu Gösteren Belge
 • Var ise Hasar Tespit Raporu

SAĞLIK YARDIMLARI

 • Yardımın Niteliğine Göre Epikriz Raporu, Reçete, Sağlık Kurulu Raporu, Malzeme Raporu vb.

ŞARTLI EĞİTİM ve SAĞLIK YARDIMLARI ( ŞEY-ŞSY )

 • ŞEYS Hak Sahibi Sözleşmesi
 • İlk, Orta ve Lise Öğrenimi Gören Çocuklar için Öğrenci Belgesi
 • Gebelik Olması Durumunda Sağlık Kuruluşundan Alınacak Gebelik Raporu
 • 18 Yaşından Küçük Olan Çocukların Kimlik Fotokopileri
 • Vakıfça İstenebilecek Diğer Belgeler (Anne-Babanın Boşanması durumunda velayet belgesi veya vefat etmeleri durumunda yasal vasiyi belirten mahkeme kararı)

PROJE DESTEKLERİ

 • Projenin Niteliğine Göre Proje Değerlendirme Dairesi Başkanlığınca veya Vakıfça İstenebilecek Belgeler

EŞİ VEFAT EDEN BAYANLARA YÖNELİK YARDIM PROGRAMI

 • EVEK Hak Sahibi Sözleşmesi

MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE YÖNELİK YARDIM PROGRAMI

 • MAAY Hak Sahibi Sözleşmesi
 • MAAY Başvuru Dilekçesi

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAŞLI / ENGELLİ / ENGELLİ YAKINI AYLIKLARI

 • Sağlık Kurulu Raporu (Aslı veya Aslı Gibidir onaylı olması gerekmektedir.)
 • Vakıfça İstenebilecek Diğer Belgeler (Anne-Babanın Boşanması durumunda velayet belgesi veya bakımı üstlenen kişinin yasal vasi olduğunu belirten mahkeme kararı)

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

 • Gelir Tespiti Başvuru Formu
 • Gayrimenkul var ise bunların miktarı ve değerlerini Gösteren Belge

İSTATİSTİKLER

2014 YILI TİRE SYDV YARDIMLARI

YARDIMLAR
Yardım KonusuKişiYardım Tutarı ( ₺ )
Sağlık Yardımı
Nakit Yardımı
Gıda Yardımı
Ev Eşyası Yardımı
Giyim Yardımı
Yakacak Yardımı
DÜZENLİ MERKEZİ YARDIMLAR
Yardım KonusuKişiYardım Tutarı ( ₺ )
Muhtaç Asker Ailesi Yardımı
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım
Engelli Yakını Aylığı
Engelli Aylığı
Yaşlı Aylığı
ŞARTLI NAKİT TRANSFERİ
Yardım KonusuKişiYardım Tutarı ( ₺ )
Eğitim Yardımı Hak Sahibi Sayısı
Sağlık Yardımı Hak Sahibi Sayısı
Gebelik Yardımı Hak Sahibi Sayısı

Kahvaltımız

Kahvaltımız

Kahvaltımız

Yakacak Yardımları

Yakacak Yardımları

Yakacak Yardımları

Yakacak Yardımları

Yakacak Yardımları

İLETİŞİM

Dilek, İstek ve Şikayetleriniz için Bize Ulaşın

Hata oluştu. Gönderi formunu gözden geçiriniz!
Zaman aşımı oluştu!
Mesajınız başarı ile alınmıştır.
Cumhuriyet Mh. Cumhuriyet Cd. No 9
Tire İzmir